Radim Valigura

solutions for businesssport + more
Každá energie
má své zacílení
Stejně tak i já s vámi komunikuji
tématicky zacílenými projekty.


Projekty

 

Mentální software pro profesionály

***
Komunikačně funkční platforma | Nástroj agilního leadershipu

Na vývoji MasterKeyLOC® intenzivně pracuji již od roku 2007 a mohu říci, že je základním stavebním kamenem většiny mých produktů. Jedná se o neustále se vyvíjející integrovaný systém na sebe vzájemně působících principů a logik (v textu dále „kvalit“) z oblastí energetické psychologie, kvantovy mechaniky a přírodních věd, který dohromady spolu slouží jako funkční nástroj agilního řízení sebe sama, týmů a organizací. Právě míra uživatelova pochopení těchto interakcí, neboli jak zkušeně dokáže uživatel rozlišit, zda se jednotlivé kvality buď vzájemně doplňují nebo naopak vylučují, se stává nenahraditelným podkladem pro činění energeticky správných rozhodnutí.

V praxi nachází své uplatnění hlavně v oblastech vrcholového výkonu (top management a sport), kde výrazné omezení prostoru a času stejně jako tlak na výsledek vyžaduje, aby lidé nejen hbitě a pohotově, ale především racionálně a lidsky fungovali. Více na www.languageofcontext.com

 

 

Výcvik Mentální Odolnost v Praxi

***
Specializovaný více-denní rozvojový program pro profesionály | Trénink, po kterém již nikdy nebudete stejní

Právě na platformě MasterKeyLOC® je vystavěna velká část koncepce výcviku Mentální Odolnost v Praxi, což z něj dělá jeden z hlavních způsobů, jak si osvojit samotný language of context. Výcvik sám o sobě přináší pro dnešní dobu velmi důležité vzdělání racionální práce s dynamickou silou našeho organismu a převádí je do praktických situacích v profesi i osobním životě. Podstoupení výcviku umožní do jisté míry nahlédnutí nad systém, čímž se člověk stává podstatně méně manipulovatelný ze stran okolního prostředí. Více informací o projektu naleznete na www.mentalniodolnost.cz.

 

 

Speciálizovaná rozvojová platforma pro profesionály

***

Optikou vrcholového sportu k účinnosti v podnikání

Cílem projektu, který jsem založil v roce 2023 společně s kolegou Pavlem Pumprlou, je vytvořit profesionální prostředí pro spolupráci sportovců a firem za účelem dynamického rozvoje. Na jedné straně umožňuje sportovcům zúročit své nabyté zkušenosti formou podpory podnikatelů a firem a na straně druhé umožňuje projekt podnikatelům a zástupcům firem možnost nahlédnout na své počínání optikou vrcholového sportu a zažít na vlastní kůži něco, co se nedá přenést slovy. Více konkrétních informací naleznete na stránkách projektu www.bossib.com.

 

Kontakt

 

office@radimvaligura.com

+420 702 038 107

 

Kde mě najdete:

Office Praha
Belgická 38, 120 00 Vinohrady
Office Brno
Trávníky 41, 602 00 Černá pole
Právní subjekty, pod kterými vystupuji:
VALIGURA Consulting & Management s.r.o.
Belgická 196/38, 120 00 Praha
Ič: 06855474
OPTION SIGMA s.r.o.
Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno
Ič: 29368511
mapa Prahamapa Brno